Home
Diensten
Kennis velden
Referenties
Energie label
Energie label aanv.
Veel gestelde vragen
Adres gegevens
Contactformulier

Antwoorden op veelgestelde vragen

 

 

 

Wat is een energielabel voor woningen?

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een huis is. Het zegt iets over de isolatie van de vloer, de muren, de ramen en het dak. Ook geeft het aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. De optelsom van al deze bevindingen bepalen welk label het huis krijgt. Het energielabel bevat ook maatregelen om het huis energiezuiniger te maken.

Waarom komt er een energielabel?

Met het energielabel wil de overheid mensen stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning. Hoe minder energie er wordt verbruikt, hoe minder afhankelijk Nederland wordt van de inkoop van energie in het buitenland. Bovendien heeft ons land zich verplicht zorg te dragen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is afgesproken in het verdrag van Kyoto. Het energielabel is één van de maatregelen waarmee dat kan worden bereikt. Alle Europese landen voeren het energielabel in.

Vanaf wanneer is het energielabel verplicht?

Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Deze verplichting geldt overigens ook voor andere gebouwen, zoals bedrijfspanden. Meer informatie voor professionele partijen en intermediaire organisaties vindt u bij www.energielabelgebouw.nl

Hoe zit het met de woningcorporaties?

Woningcorporaties, eigenaars van zo’n tachtig procent van de Nederlandse huurwoningen, kunnen uitstel krijgen tot 1 januari 2009, mits vóór die datum al hun woningen een energielabel hebben. Deze uitzondering geldt niet voor particuliere verhuurders.

Zijn er nog meer uitzonderingen op het energielabel?

Ja, woningeigenaars die hun huis gaan verkopen of verhuren en al in het bezit zijn van een EnergiePrestatieAdvies (EPA), hoeven geen energielabel aan te vragen. Het advies moet dan wel zijn opgesteld door een gecertificeerde adviseur tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008. Het is niet noodzakelijk dat dit advies is uitgevoerd; het overhandigen van een EPA aan de koper of huurder is voldoende. Het EPA is geldig tot tien jaar na de afgifte. Daarna moet de eigenaar van de woning bij verkoop of verhuur alsnog een energielabel aanvragen (zie ook verderop). Als u beschikt over een EPA en u heeft uw woning energiezuiniger gemaakt, kan het toch verstandig zijn om al eerder een energielabel aan te vragen; een energiezuinig huis ligt beter in de markt.

En als ik een woning heb van minder dan tien jaar oud?

Is uw woning jonger dan tien jaar, dan is voor de woning al bij de bouwvergunningsaanvraag een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) berekend. Deze berekening vervangt het energielabel tot tien jaar na de aanvraag van de bouwvergunning. Woningen met een EPC die is vastgesteld vanaf 2000 vallen in de A-klasse.

Hoe lang is het energielabel geldig?

Het energielabel is tien jaar geldig; daarna moet het bij verhuur of verkoop opnieuw worden aangevraagd.

Hoe ziet het energielabel eruit?

Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto’s en witgoed en ziet er ook vrijwel hetzelfde uit. Het adres en de energieprestatie van de woning maken onderdeel uit van het label. Het aantal klasses loopt van A t/m G; een woning met het A-label is het energiezuinigst. Ook qua kleuren volgt het energielabel de al bestaande labels: groen staat voor zeer energiezuinig en rood voor zeer energieonzuinig. Onderdeel van het energielabel is een standaardadvies met energiebesparende maatregelen. Die kunt u uitvoeren bij bijvoorbeeld een verbouwing. 

Ik heb spaarlampen in huis, kom ik dan automatisch terecht in een hogere klasse?

Nee, energiebesparende producten als spaarlampen, radiatorfolie, tochtstrips, deurborstels et cetera spelen geen rol bij de vaststelling van het energielabel van uw woning. Deze producten zijn wèl energiebesparend en dat ziet u terug op uw energierekening!

Wie garandeert de kwaliteit van het energielabel?

Alleen daarvoor opgeleide EPA-adviseurs mogen het energielabel verstrekken. Deze adviseurs dienen aangesloten te zijn bij een daartoe gecertificeerd bedrijf. Deze bedrijven staan geregistreerd bij KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector). Deze organisatie ziet erop toe op dat het label zorgvuldig wordt opgesteld. Eén van de manieren waarop dit gebeurt is door steekproefsgewijs labels te laten controleren door de certificerende instelling. Q-Advies is aangesloten bij BuildingLabel.com BV. De registratiegegevens van Buildinglabel.com BV bij KBI vindt u hier.

Waar kan ik vinden of een woning een energielabel heeft?

Wilt u nagaan of er voor een bepaalde woning reeds een energielabel bestaat? Ga dan naar www.ep-online.nl en kies 'Certificaat opvragen'. Daarnaast is het de verwachting dat veel makelaars het energielabel gaan vermelden in hun publicaties. U kunt het straks dus vinden op de diverse huizensites.

Wat is het verschil met het energieprestatiecertificaat?

Er is geen verschil. Het energieprestatiecertificaat is de officiële naam voor het energielabel voor woningen. Deze naam staat ook bovenaan het document.

Hoe verloopt de aanvraag van een energielabel?

U kunt het energielabel hier direct aanvragen. Na verzending ontvangt u direct via email een bevestiging van uw aanvraag. Vervolgens wordt een afspraak voor opname van de woning gemaakt, waarbij tevens wordt aangegeven welke aanvullende informatie er nodig is ter voorbereiding op dit bezoek. Na opname van de woning worden de gegevens verwerkt en wordt het energielabel officieel geregistreerd. Hierna ontvangt u het energielabel via email.

Hoeveel kost een energielabel?

Het tarief hangt o.a. af van de woning; een rijtjeshuis is gemakkelijker te beoordelen dan een vrijstaande woning.
Daarnaast is het tarief afhankelijk van het totale volume van de woning. Bij de bepaling van het totale volume hoeven de onverwarmde ruimtes (b.v. garage) en ruimtes met geen of weinig daglicht (b.v. kelder) niet te worden meegeteld.

Op welk moment kan ik het label het beste aanvragen?

Het is het beste een energielabel te laten opstellen op het moment dat de woning in de verkoop of verhuur gaat. Daarmee krijgen de eigenaar en de aspirant-koper of -huurder al in een vroeg stadium informatie over de energiezuinigheid van het huis. Als eigenaar van de woning moet u een kopie van het energielabel verstrekken bij het ondertekenen van de koop- of huurovereenkomst. Het originele energielabel moet u aan de koper geven bij de overdracht van het huis. De notaris zal hiernaar vragen. Hou er rekening mee dat het na uw aanvraag nog enige tijd kan duren voordat u het energielabel in huis heeft.

Wanneer hoef ik het energielabel niet aan te vragen?

Zie de drie uitzonderingen die al eerder zijn vermeld (woningcorporaties, EPC en EPA). Als u niet van plan bent uw huis te verkopen of te verhuren, hoeft u het energielabel in principe niet aan te vragen. Het staat u uiteraard vrij om dat toch te doen.

Is het verstandig een energielabel aan te vragen als ik wil weten hoe energiezuinig mijn huis is?

Als u uw huis niet verkoopt of verhuurt, maar toch wilt weten hoe energiezuinig uw huis is, dan kunt u beter meteen een EPA aanvragen. Dit is een maatwerkadvies met gerichte energiebesparende maatregelen, inclusief de terugverdientijd van uw investeringen.

Wie controleert of er bij verkoop of verhuur een energielabel is?

 

De eigenaar moet zorgen voor een kopie van het energielabel bij het sluiten van de koop- of huurovereenkomst. Bij verkoop zal de notaris bij de overdracht van de woning vragen of het originele energielabel is overhandigd aan de koper.

Wanneer ontvang ik als koper het energielabel?

Bij het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst ontvangt u een kopie van het energielabel van de verkoper. Op het moment dat bij de notaris de overdracht van de woning plaatsvindt, ontvangt de koper het originele document van de verkoper.

Krijg ik bij het label ook energieadvies?

Bij het energielabel krijgt u een aantal energiebesparende adviezen. Dit is een lijst met mogelijke standaardmaatregelen die uw woning energiezuiniger maken. Denk aan het isoleren van dak, vloer en muren, het plaatsen van een energiezuinige CV-ketel en het aanbrengen van isolerend glas. Deze lijst wordt niet specifiek voor uw woning opgesteld. Wilt u een maatwerkadvies, laat dan een EPA opstellen.

Wat is een EPA?

EPA staat voor EnergiePrestatieAdvies en wordt ook wel EPA-maatwerkadvies of kortweg maatwerkadvies genoemd. Ook deze gecertificeerde dienst kan door EPA Energie Advies worden geleverd. Hierbij gaat het echter om maatwerk, dus om een speciaal op uw huishouden afgestemd advies. De adviseur zet op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. Ook comfort- en gezondheidsverbeteringen maken deel uit van dit advies.


Is het verstandig om na uitvoering van het EPA opnieuw een energielabel aan te vragen?

U heeft een grote kans dat uw huis na het uitvoeren van de adviezen terecht komt in een hogere labelklasse. Wilt u uw huis verhuren of verkopen, dan kunt u na uitvoering van het EPA dus het beste een nieuw energielabel aanvragen. Indien u een maatwerkadvies door Q-advies laat uitvoeren, wordt bij uitvoering verbetering binnen een jaar een nieuw certifikaat gemaakt voor een bedrag van €75 excl. BTW 

Heb ik een lagere energierekening als ik de maatregelen uitvoer?

Waarschijnlijk wel, maar dat hangt ook sterk af van uw eigen ’energiegedrag’. Het uiteindelijke effect van de maatregelen is voor een belangrijk deel afhankelijk van hoe bewust u omgaat met energie. Kijk voor meer informatie ook op www.milieucentraal.nl

Waar vind ik nog meer informatie over het energielabel en energiebesparing?

 

www.energielabel.nl/pagina?onderwerp=Energielabel%20woningen

www.senternovem.nl/energieprestatiecertificaat

www.milieucentraal.nl

 

Q-Advies  | info@q-advies.nl